Title Image

Sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Hyvinvointipalvelut Anne Tala

Sopimuksen/ palvelun sisältö ja laskutus

 

Sopimus astuu voimaan kun asiakkaalle on toimitettu sopimuskaavake  palvelun tarjoajan toimesta.

 

Valmennukset ja ohjelmat on tilattavissa tilauslomakkeen kautta, sählöpostitse tai puhelimitse. Sopimus sisältää puhelin- ja sähköpostikonsultointi Personal trainerin kanssa sopimuksen voimassaoloaikana (arkisin klo 9.00 – 17.00 välisenä aikana). Sähköpostitse esitettyihin tiedusteluihin sitoudutaan vastamaan viiden arkipäivän kuluessa, ellei loma tms. ennalta ilmoitettu tapahtuma sitä estä.

 

Ohjelmat, laskut ja muut materiaalit toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan sähköposti osoitteeseen ellei toisin sovita. Sopimuskaavakkeessa joka toimitetaan asiakkaalle mainitaan tapaamisten määrät ja valmennus jakson kesto.

 

Sopimuksen voi perua 10 pv sopimuksen teon jälken jos palvelun tarjoaja ei ole toimittanut vielä mitään materiaaleja eikä ohjauksia ole ollut. Mikäli materiaaleja on toimitettu tai ohjauksia ollu on palvelun tarjoaja oikeutettu laskuttamaan nämä.

 

Personal trainer -palvelun hinta on määritelty tilatun tuotteen kohdalla tai se on erikseen sovittu. Hinta sisältää arvolisäveron. Maksuehto 14 päivää netto.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

 

Harjoittelulla aikaansaadut tulokset ovat pitkälti riippuvaisia harjoittelun säännöllisyydestä, jatkuvuudesta sekä määrätietoisuudesta ja johdonmukaisuudesta. Nämä tosiasiat hyväksyen Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan Personal trainerin hänelle laatimaa yksilöllistä harjoitusohjelmaa sekä yhteisiä pelisääntöjä.

 

Asiakas sitoutuu noudattamaan ennalta sovittuja tapaamisaikoja. Mikäli Asiakas peruu valmennustapaamisen myöhemmin kuin 12 tuntia ennen tapaamista, katsotaan kyseinen tapaaminen käytetyksi. Muussa tapauksessa kyseinen tapaamiskerta katsotaan käytetyksi. Sairaustapauksissa edelliset ehdot voidaan kumota. Asiakkaan myöhästyessä > 15 min sovitusta tapaamisajankohdasta (ilmoittamatta), on treenari oikeutettu lähtemään pois harjoituspaikalta.

 

Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset henkilökohtaiseen valmennukseensa liittyvät kulut, kuten esimerkiksi kuntosalimaksut ja kenttävuokrat, tarvittaessa myös treenarin osalta.

 

Huolimatta siitä, että yksilöllistä harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa on huomioitu tarkoin Asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet ja mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät, liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla Personal trainerin vastuusta. Harjoittelujakson aikana Asiakkaalle mahdollisesti ilmenevien loukkaantumisten, sairaustapausten ja rasitusvammojen kohdalla asiakas huolehtii itse omista tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksistaan.

 

Asiakas sitoutuu tiedottamaan Personal traineria harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista muutoksista terveydentilassaan tai muista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, lääkehoito ja sen muutokset ).

Personal trainerin vastuut ja velvollisuudet

 

Personal trainer sitoutuu valmentamaan asiakastaan parhaan kykynsä mukaan sekä rakentamaan Asiakkaalle hänen yksilöllisiä tavoitteitaan ja ajankäyttöään palvelevan henkilökohtaisen harjoitusohjelman. Harjoitusohjelman perustana ovat ensitapaamisen haastattelu sekä Asiakkaan täyttämä esitietolomake, jonka tarkoituksena on kuvata Asiakkaan aikaisemmat elämäntavat, liikunta- ja ruokailutottumukset sekä terveyshistoria. Netti tilauksissa vain tilauslomakkeen esitiedot toimivat tietojen perustana.

 

Personal trainer sitoutuu suunnittelemaan, valmistelemaan ja ohjaamaan asiakasta sopimuksessa sovittujen raamien puitteissa, olemaan ajoissa harjoituspaikalla ja läsnä harjoitustapaamisissa. Personal trainer sitoutuu vastaamaan asiakkaan sähköpostikysymyksiin viiden arkipäivän sisällä ja puhelinsoittoihin arkisin 9-17 välisenä aikana tai soittamaan takaisin ollessaan estynyt vastaamiselta.

 

Personal trainer sitoutuu tiedottamaan asiakastaan sopimuksesta poikkeavista ratkaisuista kuten sijaisjärjestelyista, lomista tai harjoitustapaamisten siirtämisestä.

Asiakastietojen käsittely ja luottamuksellisuus

 

Kaikki Personal trainer -valmennukseen liittyvät asiakastiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja testi- sekä asiakastietolomakkeita säilytetään asianmukaisesti lukitussa tilassa.

Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

 

Kaikki erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoon yhden kuukauden kuluessa neuvottelujen aloittamisesta, yleisessä alioikeudessa ensimmäisenä asteena kyseisen paikkakunnan Käräjäoikeudessa

 

Sopimuspohjana käytetty Trainer4You n luomaa sopimuspohjaa.